Vjeruješ li ti meni?

Gospodine, ja postavljam više pitanja tebi, nego ti meni; mislim da smo u tome deset na prema jedan. Ja pitam:

Zašto dopuštaš patnju?

Koliko je dugo mogu podnositi?
Kakav joj je smisao?
Zar si zaboravio na milosrđe?
Jesam li te izmorio?
Jesam li te uvrijedio?
Jesi li me odbacio?
Gdje sam izgubio tvoje putokaze?
Kad sam to zalutao?
Vidiš li ti moj očaj?
Ti me pitaš:
Vjeruješ li ti meni?

Označeno u