Zašto dan treba započeti s osmijehom?

Namijano lice

Započni dan s osmijehom! Možda je tvoje namršteno ili žalosno lice takvo upravo zahvlajujući tebi. Tko sve vidi iskrivljeno i mrzovoljno, zadobiva iskrivljeno , mrzovovljno lice. Znadeš li da je tvoje lice namijenjeno u prvom redu drugima? Ti ga ne moraš gotovo nikad gledati, osim kod frizera ili za vrijeme brijanja. Započni novi dan nasmijana lica! Postoji neko izmjenično djelovanje tvog lica i tvog srca. Sve se mijenja mijenjanjem tvog lica. Na poslu se nećeš osjećati umorno ako prioneš uz posao opuštena, nasmijana lica. Na taj način moći ćeš daleko više uživati u dobrim i lijepim stranama života. Svakog dana izlazi sunce za ljude koji te okružuju. Pa i kad nešto ne bude kako treba, ti ćeš imati više snage da se tome odupreš. Otvoreno, nasmijano lice je blagoslov za sve ljude koji te okružuju. I zato: započni dan nasmijana lica!

Označeno u