Zbog ovih razloga reci danas: HVALA TI BOŽE!

Zahvaljuj se Bogu svaki dan!

Želja slijepih je da vide svijet.

Želja gluhih je da čuju.

Želja nijemih je da progovore nekoliko riječi.

Želja invalida je da prohodaju samo nekoliko koraka.

A ti... vidiš, čuješ, govoriš, hodaš, zato reci HVALA TI BOŽE!

Označeno u