Proslava četiri zlatne mise u četvrtak 14.7.2022.

U četvrtak, 14.7.2022. u Međugorju će biti svečana proslava čak četiri ZLATNE MISE (50 godina svećeništva). Slavljenici koji su davne 1972. godine imali svoje svećeničko ređenje su fra Slavko Soldo, fra Petar Ljubičić, fra Filip Sučić i fra Ante Penava.

Program proslave je za vrijeme večernjeg molitvenog programa u međugorskoj župnoj crkvi sv. Jakova. Krunica započinje u 18 sati, a svečana proslava zlatnih misa je pod svetom misom u 19,00 sati. Nakon mise u dvorani Ivana Pavla II. biti će upriličen mali domjenak uz čestitanje i prijateljevanje!

BIOGRAFIJE SLAVLJENIKA:

FRA SLAVKO SOLDO

Fra Slavko je rođen 29. studenog 1946. u Međugorju. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju u Dubrovniku. Čanom Franjevačkog reda postao je god. 1966. na Humcu.  Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Sarajevu, Trentu i Rimu. Svećenički red primio je u Köningsteinu u Njemačkoj 29. lipnja 1972. godine.  U SAD je došao 10. listopada 1973.  Nakon nekoliko mjeseci provedenih na studiju engleskog jezika fra Slavko je počeo svoj pastoralni rad.  Nekoliko je godina služio kao pomoćni župnik na župama Sv. Augustina u West Allisu (1974.-1975.), Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1975.-1977.) i Sv. Jeronima u Chicagu (1977.-1979.). Župnikom je bio u župama Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku (1979.-1986.), Sv. Augustina u West Allisu (1986.-1988.), Sv. Marije u Steeltonu (1988.-1989.) te ponovno u New Yorku (1989.-1994.). U West Allisu je 1987. utemeljio katolički radio program, a u New Yorku je 1991. osnovao Fond za pomoć stradalnicima Domovinskog rata (Croatian Franciscan Emergency Relief Fund). God. 1994. izabran je za kustosa Franjevačke kustodije.  Tu dužnost je obavljao do lipnja 2001. godine, kada je imenovan provincijalom Hercegovačke franjevačke provincije Marija Uznesenja na nebo u Mostaru gdje je smješten Provincijalat.  Fra Slavko je bio savjetnik Kustodije od 1985. do 1988. godine. Nakon završene službe provincijala, imenovan je odgojiteljem franjevačkih novaka na Humcu od 2007. do 15. srpnja 2016. Od kolovoza 2016. župni je vikar u Međugorju.

FRA PETAR LJUBIČIĆ

Fra Petar Ljubičić rođen u Hercegovini, u selu Prisoju, 22. listopada 1946. godine, a šest dana poslije, 28. listopada, kršten u obližnjem Pothumu. Roditelji primili su sveti sakrament braka na Svijećnicu 1941. godine, u obitelji je prvo dijete. Budući da fra Petrova majka dugo nije mogla zatrudnjeti, išla je na zavjete i molila se Bogu da joj da djecu i obećala da će ih njemu posvetiti. Gospodin je bogato nagradio njezine molitve i strpljenje te joj darovao desetero djece.

Zanimljivo je da je već od malih nogu želio biti svećenik i to franjevac, te nikada nije ni pomišljao da postane nešto drugo. Gimnaziju je pohađao u Zadru, Splitu i Dubrovniku, a studirao u Sarajevu i Njemačkoj, a zaređen je u Königsteinu 1972. godine. Ima i životnu misiju. Gospa mu je preko vidjelice Mirjane Dragičević Soldo dala zadatak da kad za to dođe vrijeme da mora obznaniti svijetu tajne koje je Gospa ostavila Mirjani. Trenutno obavlja službu župnog vikara u Vitini.

FRA FILIP SUČIĆ

Član Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja BDM fra Filip Sučić rođen je 2. lipnja 1945. u selu Roško Polje, općina Tomislavgrad, kao 12. i najmlađe dijete svojih roditelja Ante i Kate (rođena Radoš). Novicijat je polazio na Humcu, a svečane zavjete položio je u Alverni (Italija). Studij filozofije završio je u Sarajevu (Nedžarići), a teologiju je studirao u Königsteinu i Freiburgu im Breisgau (Njemačka). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1972. u Königsteinu, a potom su njegove službe obuhvatile Konjic (1973. – 1974.), Humac (1974. – 1977.), Tomislavgrad (1977. – 1982.) i Bruxelles (1982. – 1983., učenje francuskog jezika). Osjetivši zov misija, u Afriku se iz Tomislavgrada zaputio 1983. i u misijama u Kongu je djelovao 34 godine, do 2017. godine od kada se vratio u Mostar.

FRA ANTE PENAVA

Fra Ante je rođen 4. siječnja 1946. Doživotne zavjete je položio 17. rujna 1971. a zaređen je za svećenika 29. lipnja 1972. Trenutno obnaša službu ekonoma u samostanu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu.