Završeni radovi na crkvi sv. Jakova u Međugorju

U nedjelju 28. lipnja 2020., nakon skoro tri tjedna, završeni su vanjski i unutarnji radovi na župnoj crkvi sv. Jakova.

Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju (29. lipnja - 5. srpnja)

Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju (29. lipnja - 5. srpnja)

Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju (29. lipnja - 5. srpnja)

Ispalo je tako da je crkva zasjala novim sjajem upravo na uočnicu dvojice velikana i zaštitnika univerzalne crkve: svetih Petra i Pavla. I ovaj datum ima određenu simboliku jer kako reče fra Marinko Šakota – vanjsko uređenje crkve treba biti slika i poziv na naše unutarnje uređivanje i obnavljanje srca – jer svatko od nas vjernika je živi hram Duha Svetoga.

Podsjetimo kako su radovi započeli u utorak, 2. lipnja 2020. Tada je bila postavljena skela, započelo se sa čišćenjem i bojanjem fasade te vanjskih ograda. U međuvremenu, započeli su i radovi u unutrašnjosti crkve koja je također očišćena i prebojana, kao i sav inventar.

Željelo se iskoristiti ovo vrijeme kad nema tako puno hodočasnika jer je izvođenje ovakvih radova u vremenima gužve doista nezgodno.

Također, zadnji puta crkva je bila uređivana još prije 25 godina i to u različitim fazama: dotrajalo pročelje crkve obnovljeno je u jesen 1994. godine, a u proljeće 1995. godine obnovljena je fasada na tornjevima. Kako izgleda crkva sv. Jakova u Međugorju pogledajte u nastavku:

medjugorje-info.com