Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju (15. - 21. ožujka)

Najnoviji župni listić sa obavijestima i misnim nakanama za pokojne možete pogledati OVDJE!

Posebnost korizmenog vremena je razmatranje Kristove muke u pobožnosti Križnoga puta. Raspored pobožnosti je petkom:

- Na Križevcu u 14 sati
- U područnim crkvama u 16 sati
- U župnoj crkvi nakon večernje svete mise.

U petak, 19. ožujka je svetkovina svetog Josipa. Svete mise u župnoj crkvi u 8, 11 i 18 sati.

Križni put

Križni put

Uvodna molitva