Župne obavijesti i molitveni program u Međugorju

Svete mise u iduću nedjelju u 7, 8, 9:30, 11 i 18 sati. U područnim crkvama, u Miletini, Vionici i Šurmancima u 9 sati.

SVETI FRANJO
U ponedjeljak, 3.10. nakon večernje svete mise je obred preminuća svetog Oca Franje. Pozivamo na ovaj molitveni susret sve vas župljane, posebno sve one koji pripadaju velikoj franjevačkoj obitelji: časne sestre franjevke, članove Trećeg franjevačkog svjetovnog reda(trećare) i Framu. U utorak, 4.10. je svetkovina svetog Franje Asiškoga, utemeljitelja triju franjevačkih
redova. Svete mise su u župnoj crkvi u 8 i 18 sati.

SVETA FAUSTINA
U srijedu, 5.10. na blagdan sv. Faustine Kowalske u crkvi u Šurmancima slavit ćemo sv. misu u 8 sati.

U subotu, 8. listopada u 20 sati u Dvorani Ivana Pavla II. bit će prikaz filma Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata. U filmu su prikazana najpoznatija marijanska svetišta i marijanska baština grada Zagreba.

Župni list pogledajte OVDJE.