Čin potpunog predanja Mariji - Njezinom Bezgrešnom Srcu

Čin potpunog predanja Mariji - Njezinom Bezgrešnom Srcu

Marijo Majko, U Tvoje Bezgrešno Srce stavljam Čitav svoj život Od začeća do sada I u budućnosti sve što se dogodi Neka bude Tebi Majko i Presvetom Trojstvu Hvala i slava.

Očuvaj me i brani Od svakoga zla vidljivoga i nevidljivoga Sada i na času smrti moje. Amen.

O Marijo bez grijeha začeta, Moli za nas koji se Tebi utječemo I za sve one koji se Tebi ne utječu, A osobito za neprijatelje svete Crkve.