Danas se molim za sve ljude...

Danas se molim za sve ljude...

Molim te, Oče, za sve koje sreća, nadaleko, zaobilazi.

Za one koji praštaju ili koji sude, za sve koji su osjetili tugu....

Molim te za sve koji ljubav nisu nikad upoznali;
za mnoštvo onih što su sebe nekom darovali.

Danas se molim i za one duše, kojih se nikad niko ne sjeti niti se sjetio nije,
za one što mostove dobrote ruše il' grade.

A molim te i za one što bolest ih prati i prijeti.

Danas se molim za sva bića draga kojima u duši nemiri vladaju;
za sve koje je izdala snaga i za one što se više ne nadaju.

Molitvom dobre im želje šaljem, za sreću, ljubav, za dušu punu mira.

Danas se molim za svako dobro svima
na ovoj našoj kugli zemaljskoj.... zajedničkoj.... širokoj...
siromašnoj a bogatoj.... ali.... daj Bože .... ljubavi prepunoj....

BOŽE, BLAGOSLOVi SVE LJUDE!!!

Označeno u