Dar jezika je jedno od čudesa koja prate nanovo rođene vjernike

Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!

Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima;
zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati!”
Marko 16:15,17,18

Dar jezika je jedno od čudesa koja prate nanovo rođene vjernike.
Promotrimo sada što se događa u duhu kada osoba govori u jezicima.

Jer, koji govori tuđim jezikom, ne govori ljudima, nego Bogu; nitko ga, naime, ne razumije; duhom govori tajanstvene stvari.
1. Korinćanima 14:2

Kada govoriš u drugim jezicima, obraćaš se izravno Bogu. Obraćaš mu se iz svog duha ravno u Njegov Duh. Nitko od ljudi te ne razumije. Duh Sveti ti daje inspiraciju, a On zna što treba moliti i kako. On ti kroz dar jezika omogućuje da moliš tajanstvene stvari, stvari za koje ljudi ne znaju, ali koje On zna. Na taj način, na primjer, Duh Sveti može znati da se u duhu nekome sprema nesreća i može te upotrijebiti da je spriječiš. Ti tada moliš tajanstvene stvari o kojima ljudi ništa ne znaju - no koje zna Bog.

Onaj koji govori tuđim jezikom izgrađuje sam sebe, dok onaj koji prorokuje izgrađuje Crkvu. Želio bih da svi govorite tuđim jezicima...
1. Korinćanima 14:4,5

Govorenje u tuđim jezicima izgrađuje tvoj duh. Ono trenira tvoje duhovne mišiće i jača ih na isti način kao što i sportaš svaki dan trenira i jača svoje mišiće. Zapazi da će sportaš, ako prestane trenirati jedno vrijeme, ili ako ne trenira redovito, ispasti iz forme. Isto je tako i u duhu. Izgrađuj svoje duhovne mišiće govoreći i moleći u jezicima svaki dan i bit ćeš snažan i izgrađen u duhu.
Pavao je kazao da bi želio da svi govorimo tuđim jezicima. Koliko više to onda Bog želi! Znači, dar jezika je za svakog vjernika.

Ako se u molitvi služim tuđim jezikom, moj duh moli, ali moj um nema od toga koristi.
Dakle, što slijedi? Molit ću duhom, ali molit ću i umom; pjevat ću hvale duhom, ali pjevat ću ih i umom.
1. Korinćanima 14:14,15

Kada moliš u jezicima, tvoj duh moli. Tvoj nutarnji čovjek se obraća izravno u duhovni svijet. Molitva u jezicima je čista duhovna aktivnost. Kada moliš u tuđem jeziku, tvoj duh moli, no svojim umom ne razumiješ što moliš. Što učiniti? Pavao nas uči da molimo i duhom i umom.
Molit ćemo i u jezicima, dakle duhom, i na materinjem jeziku, dakle umom. Moleći umom ili moleći u razumijevanju moći ćemo usmjeriti molitvu u željenom pravcu, a uz pomoć molitve u jezicima ostvariti veću učinkovitost.
Osim molitve možemo također i pjevati u jezicima i u razumijevanju. Kada pjevamo u duhu, Duh Sveti nam daje riječi u jezicima, ali i melodiju kojom proslavljamo Boga.

Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite (izgrađujte) na temelju svoje presvete vjere, molite se uz suradnju Duha Svetoga!
Juda 20

Kada moliš u jezicima, uzdižeš se i izgrađuješ u svojoj vjeri. Ti tada moliš uz suradnju Duha Svetoga. Zapravo surađuješ s Duhom Svetim. Takva molitva bit će stoga vrlo plodonosna.
Svakodnevna molitva u jezicima vrlo je važna za tvoj osobni duhovni rast, kao i za donošenje plodova za Božje Kraljevstvo. Pavao je jako puno molio u jezicima. On je sam rekao:
“Ja, hvala Bogu, govorim tuđim jezicima više od vas sviju” (1. Korinćanima 14:18).
Primanje Duha Svetog

Da bi netko mogao primiti Duha Svetog, on mora biti spašen. Isus je rekao da će nama, svojim učenicima, dati Duha istine kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje.
Vjernik može primiti Duha Svetog ili izravno od Boga ili, češće, kroz polaganje ruku. Osoba koja je ispunjena Duhom Svetim može položiti ruke na tebe i Duh Sveti će se preliti i ispuniti te (vidi Djela 19:6). Vjernik može primiti Duha Svetog i direktno, bez polaganja ruku, jer je Duh izliven po svoj zemlji.
Ukoliko još nisi kršten Duhom Svetim, ovdje je nekoliko praktičnih koraka kako da ga primiš preko osobe koja je već krštena Duhom.

1. Vjeruj da ćeš primiti Duha Svetog sada kada osoba položi ruke na tebe. Opusti se pred Bogom i gledaj na Njega! Vjeruj da ćeš sada progovoriti u jezicima.
2. Pij - udahni i vjerom primi Duha Svetog. Vjeruj da ćeš u trenutku kad udahneš biti ispunjen Duhom Svetim.
3. Počni govoriti, ali ne više ništa na hrvatskom, već samo u jezicima. Duh Sveti će ti davati riječi koje ćeš govoriti, no ti si taj koji treba otvarati svoja usta i izgovarati glasove.

Djela 2:4 kažu: “Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore.” Duh Sveti je onaj koji daje nadahnuće, koji ti daje riječi koje ćeš izgovarati, a ti si taj koji govoriš, izgovaraš te riječi.

Ne boj se da ćeš kada moliš za ispunjenje Duhom Svetim primiti nešto od đavla ili nešto krivo. Isus to pobija učeći nas: “I ja vam velim: ustrajno molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svatko tko moli, prima; tko traži, nalazi, a otvara se onomu koji kuca. A tko bi od vas, koji je otac, ako bi ga sin zamolio kruha, pružio mu kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, pružio mu mjesto ribe zmiju? Ili ako bi ga zamolio jaje, pružio mu štipavca? Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” (Luka 11:9-13).
Kada moliš Oca za ispunjenje Duhom Svetim, sigurno ćeš primiti Duha Svetog.

Govorenje u jezicima oslobađa Božju silu u duhovni svijet i stoga ga đavao nastoji ugušiti već od samog početka. Čim je vjernik progovorio u jezicima, već idućih dana đavao mu posije sumnje. On mu kaže da govorenje u jezicima nije od Boga, ili da vjernik samo izmišlja te riječi, ili ga uvjerava da nije primio dar jezika. Kod nekih izazove nezainteresiranost za molitvu u jezicima, tako da uopće ne mole. Ne daj mu da ti ukrade ovaj Božji dar! Naredi đavlu i sumnji da se gube od tebe i nastavi svakodnevno moliti u jezicima.

Ako si primio dar jezika, a imaš samo par riječi koje neprestano ponavljaš, govori ih uporno dok ne dobiješ više riječi. Ako si uporan i moliš u jezicima s toliko riječi koliko ih trenutno imaš, razvit ćeš svoj molitveni jezik i bivati sve snažniji u molitvi.
Moli u jezicima svaki dan, izgrađuj se u duhu, moli za druge, razvijaj svoj jezik i svoje duhovne mišiće.