Dođi Isuse pogledaj me, čuj moju molitvu usliši me

Dođi Isuse pogledaj me, čuj moju molitvu usliši me!

Samo reci riječ, ozdravi dušu moju,
samo reci jednu riječ, oslobodi me!
Samo reci riječ, obnovi moju vjeru,
reci jednu riječ, da vjerom taknem te!

Samo reci riječ, iscjeli srce moje
reci jednu riječ, da procvjetam!
Samo reci riječ, otvori moje oči,
reci jednu riječ da progledam!

Samo reci riječ, iscijeli moje boli
reci jednu riječ, da zapjevam!
Samo reci riječ, obnovi moju ljubav,
reci jednu riječ, ja ljubim te!

Označeno u