Izbavi me, o Isuse

Od želje da budem voljen,
Od želje da budem veličan,

Od želje da budem poštovan,

Od želje da budem slavljen,

Od želje da budem hvaljen,

Od želje da budem ispred drugih,

Od želje da me pitaju za savjet,

Od želje da me priznaju,

Od želje da budem poznat,

Od straha da budem ponižen,

Od straha da budem prezren,

Od straha da trpim prijekore,

Od straha da budem oklevetan,

Od straha da budem zaboravljen,

Od straha da mi se nanese nepravda,

Od straha da budem ismijan,

Od straha da budem osumnjičen.

Označeno u