IZMOLITE LITANIJE BOŽJOJ PROVIDNOSTI

Uvodna napomena: Cijeli Isusov i Marijin život je pod znakom Božje Providnosti, ali se na poseban način očituje u Evanđeljima djetinjstva Isusova i događajima vezanim uz Svetu Obitelj. Zbog toga u sklopu ovih Pobožnosti našim čitateljima po prvi put objavljene na hrvatskom jeziku, donosimo i Litanije Božje Providnosti koje možemo moliti u svim našim potrebama s velikim pouzdanjem u Boga koji pruža u našem životu.

LITANIJE BOŽJOJ PROVIDNOSTI

(za privatnu upotrebu- Imprimatur, Torino, 13. 07. 1960. Generalni vikar V.Rossi))

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče, nebeski Bože,…………………………………………………………………… smiluj nam se!
Sine Otkupitelju svijeta Bože!
Duše Sveti Bože!
Sveto Trojstvo jedan Bože!

Providnosti Božja dostojna ljubavi anđela i ljudi…………………………………… pomozi nam!
Providnosti Božja koja iz Srca Isusa Krista proizlaziš
Providnosti Božja koja upravljaš svakom stvari po mjeri
Providnosti Božja nado za naše spasenje
Providnosti Božja utjeho dušama za vrijeme njihova životnog hodočašća Providnosti
Božja putu neba
Providnosti Božja vjerni vodiču u svim opasnostima
Providnosti Božja dostojna djeliteljice milosti
Providnosti Božja blago skriveno koje svaki vjernik može otkriti Providnosti Božje potporo
pravednika
Providnosti Božje nado napuštenih grešnika
Providnosti Božje pomoći u svim našim potrebama
Providnosti Božje miru u svim olujama

Providnosti Božja miru ljudskoga srca Providnosti Božja
utočište žalosnih Providnosti Božja hranom izgladnjelih Providnosti Božja izvore
utjehe Providnosti
Božja pomoći siromaha
Providnosti Božja pomoći udovica i siročadi Providnosti Božja dobroto
Božja koja ne ostavlja nijednog stvorenja
Providnosti Božja oznakom kojoj treba dati svaku čast i poklon
Providnosti Božja blagosti Božja. koja nikoga ne prisiljava te sve s ljubavlju raspoređuje
Providnosti Božje jakosti Božje kojoj nitko ne može promijeniti niti poništiti
odluku Providnosti Božje koja nadilaziš svaki razum i kojoj ne možemo istražiti putove
Providnosti Božje savršeno pravedna u kojoj nema nikakve nepravde
Providnosti Božje koja tješiš umorne i opterećene
Providnosti Božje koja iz zla izvodi na dobro
Providnosti Božje koja ponizuješ ohole a uzvisuješ ponizne
Providnosti Božje koja otvaraš tamnice pravednicima i kidaš njihove okove
Providnosti Božje koja gladne sitiš dobrima a bogate otpuštaš prazne
Providnosti Božje žitnico neiscrpna
Providnosti Božje blago. otvoreno za siromahe
Providnosti Božje koja sprečavaš očajavanje u protivštinama
Providnosti Božje koja daješ umjerenost radosti u blagostanju
Providnosti Božje koja si pripremila krilo Djevice da postane prebivalište Sina Božjega
Providnosti Božje koja je upravljala životom i smrću Isusa Krista za naše spasenje.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se Gospodine!

Pomolimo se: Vječni Bože koji si se udostojao svrnuti na naš svoj pogled daruj nam milost da se potpuno predamo Tvojoj Providnosti u ovom prolaznome svijetu te da tako jednoga dana dospijemo u vječni život. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: monfortanci.com

Označeno u