Jutarnja molitva (III.)

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga započinjem ovaj dan. Oče, hvala ti što si me stvorio upravo s ovakvim osobinama duha i tijela!

Hvala ti što si stvorio vrijeme koje prolazi i uvire u vječnost! Hvala ti za vječnost koja ne prolazi! Hvala ti što ću jednom za svu vječnost potpuno zaroniti u tvoju neizmjernu ljubav i uživati nepomućenu radost! Hvala ti za nadu koja se ovim jutrom u meni po­novno budi, jer će mi to biti snaga današnjeg dana u svim njegovim mukama, patnjama i problemi­ma. Znam da ništa nije uzaludno onima koji su s tobom, koji te u svemu traže.

Hvala ti za svjetlo ovog novog dana, jer mi ono dočarava vječnu svjetlost koja nema zalaza! Zato se otvaram svjetlosti stvorenoj, da dosegnem nestvorenu i vječnu svjetlost. Oče, hvala ti što si nam na svijet poslao svoga Sina Isusa Krista, koji je za sebe rekao: Svjetlo sam svijeta, Put sam svijetu i Istina sam svijeta. Oče, hvala ti za Duha tvoga, čijom ću pomoću danas moći živjeti u Svjetlu, napredovati na Putu i slijediti Istinu!

Jutros ti, Oče, zahvaljujem i za Majku Mariju! Ona je zvijezda prethodnica novoga dana, zora novog svanuća, “Majka zaodjenuta u sunce, s mje­secom pod nogama”. U njoj si pokazao što nudiš svima nama. Hvala ti što si je stvorio bez grijeha, u krilu njezine majke, i što si njezino bezgrešno krilo pripravio za prvi stan svome Sinu u Duhu Sveto­mu.

Oče, molim te da radosno započnem ovaj dan u svjetlu tvoje ljubavi! Daj da ga shvatim kao tvoj dar! Pomozi mi da ga radosno živim u nadi! Daj mi radosnu snagu za ljubav, za dobra djela, za pomi­renje i neprestanu čežnju za tobom, izvorom čiste radosti! (Ostani u šutnji. Nakon kratkog razmišljanja povjeri Gospodinu planove i dužnosti ovoga dana.)

Božansko Srce Isusovo! Ja prikazujem bez­grešnom Srcu Marijinu sve molitve, sva djela i trpljenja ovoga dana u naknadu za naše uvrede i na sve nakane, za koje se ti neprestano prikazuješ na oltaru. Osobito ti ih prikazujem na one naka­ne, koje su ovoga mjeseca i dana preporučene člano­vima Apostolata molitve. Amen.

Blagoslov svemogu­ćega Boga Oca i Sina i Duha Svetoga neka siđe na me i ostane vazda sa mnom i mojim bližnjima. Amen.