Litanije u čast Božanskog Djeteta Isusa

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Djetešce Isuse, pravi Bože...., smiluj nam se!
Djetešce Isuse, Sine Oca vječnoga...
Djetešce Isuse, Riječi Tijelom postala...
Djetešce Isuse, Oče vječnosti...
Djetešce Isuse, željo naroda
Djetešce Isuse, očekivanje pravednika...
Djetešce Isuse, ljubimče svetih duša,
Djetešce Isuse, začeto po Duhu Svetom...
Djetešce Isuse, koje se nisi ustručavalo krila Djevičina,...
Djetešce Isuse, koje si uzelo obličje sluge..
Djetešce Isuse, koje si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske Majke,
Djetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano...
Djetešce Isuse, od Djevice u Betlehemu rođeno...
Djetešce Isuse, u pelene povijeno i u jasle položeno...
Djetešce Isuse, koga su Anđeli navijestili i pastiri pohodili...
Djetešce Isuse, kod obrezanja ranjeno...
Djetešce Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno ime Isus...
Djetešce Isuse, kojemu su se poklonili mudraci...
Djetešce Isuse, koje je Djevica Marija u hramu prikazala...
Djetešce Isuse, koje je Herod progonio...
Djetešce Isuse, koje je sveti Josip s Majkom poveo u Egipat...
Djetešce Isuse, učitelju poniznosti i poslušnosti.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:
Bože, Tvoj se jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu te smo spoznali da nam je izvana sličan.
Daj, molimo Te, da nas On iznutra, u duhu, obnovi.
Po Kristu Gospodinu našemu.

Amen