Molitva blagoslova grančica

Molitva blagoslova grančica

Blagoslovi, molimo Te, Gospodine, ove grančice i podaj da ono što danas Tvoj puk Tebi na čast čini tjelesno, s najvećom pobožnošću izvrši duhovno, pobjeđujući neprijatelja i ljubeći iznad svega djelo milosrđa. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

1. Slava, čast i hvala Ti, Spasitelju Kralju Kriste, kom Hosana klicahu mala usta djece čiste

2. Izraelov Kralj si Ti, Davidov o svjetli Sine, što u ime Gospodnje dolaziš nam pun miline. Slava, čast i hvala Ti.........

3. Zborovi Te hvale svi u nebeskim dvorima, smrtan čovjek ujedno, i stvorenje što ih ima. Slava, čast......

4. Puk židovski nekad s palmama je Tebe sreto, s pjesmom, željom, molitvom, dolazimo mi Ti eto. Slava, čast....

5. Oni Te veličahu još u smrtnom tijelu Tvom, mi Ti sada pjevamo kao Kralju preslavnomu. Slava, čast.....

6. Milo njih si primio, i nas poklon primi tako, Kralju dobar, milostiv, koji ljubiš dobro svako. Slava, čast....

Nakon ophoda moli se:

MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, Kralju i Otkupitelju naš, u Tvoju smo čast pjevali svečane pjesme, noseći ove grančice: podaj milostivo da tamo kamo se donesu ove grančice, sađe milost Tvoga blagoslova pa da desnica Tvoja, nakon što je svladala svako đavolsko bezakonje i opsjenu, štiti one koje je otkupila. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

Svemogući vječni Bože, po čijoj je volji naš Spasitelj utjelovio i podnio smrt na križu da bi ljudski rod slijedio uzor Njegove poniznosti, podaj milostivo da budemo vrijedni ugledati se u Njegovu strpljivost i pridružiti Mu se u uskrsnuću. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.