Molitva kada se pali svijeća

Gospodine Isuse Kriste, ova svijeća koju palim neka bude svijetlo po kojem me Ti prosvjetljuješ u mojim poteškoćama i odlukama.

Neka bude vatra po kojoj Ti u meni spaljuješ svako samoljublje i nečistoću i po kojoj griješ moje srce i učiš me ljubiti. Ja se ne mogu ovdje dugo zadržati. Sa svijetlom ove svijeće nek ostane ovdje dio mene koji želim Tebi pokloniti. Pomozi mi, i dalje nastaviti moju molitvu djelom i radom u današnjem danu.

Predamnom gori ova svijeća; gori nemirno, čas manjim, čas većim plamenom. Gospodine, i ja sam često nemiran. Daj mi svoj mir. Učini da budem miran i staložen.
Svijeća zrači svijetlo i toplinu. Gospodine, daj da i ja budem svijetlo drugima. Dok gori svijeća se smanjuje, troši se u svojoj službi. Ja često gledam samo na svoju korist. Gospodine, daj da budem onaj koji služi. Od ovu svijeću se mogu upaliti i druge svijeće. Gospodine, daj da budem drugima dobar primjer. Amen!

Označeno u