Molitva koja se moli na uskrsno jutro

Molitva koja se moli na uskrsno jutro

Aleluja, aleluja!
Faljen Isus slavna Divo!

Daj ti meni dobar dar,
ja ću tebi bolji glas
od Isusa Sina tvoga.
Jutros ti je usrksno.

Na nebesa uzašo.
Daj mi ga, Gospe daj,
na umrli dan,
ko što je tebi na
jutarnji dan!!!

Označeno u