Molitva svetog Tome Akvinskog

O Bože svemogući, sveznajući, koji si bez početka i kraja, koji si darivatelj i uzdržavatelj krepost?

Udostoj se učvrstiti me na čvrstom temelju vjere, i štititi neprobojnim štitom nade, i uresiti me svadbenom odjećom ljubavi. Daj mi da pravednošću tebi budem podložan, da se razboritošću čuvam đavolskih zasjeda, da se umjerenošću držim sredine, da jakošću strpljivo podnosim protivštine. Daj da dobro kojega nemam ponizno tražim od onih koji ga imaju; da se istinito optužujem za zlo koje sam napravio; da smireno podnosim kaznu koju izdržavam; da ne zavidim dobru bližnjega, nego da uvijek zahvaljujem na tvojim dobrima… Usadi u meni kreposti, Gospodine, da božanskoj službi budem odan, da u ljudskim službama budem brižljiv, a u tjelesnim potrebama nikome na teret.

Daj mi, Gospodine, gorljivu skrušenost, iskrenu ispovijed, savršenu zadovoljštinu. Udostoj se dobrim životom iznutra me usmjeriti da činim što doliči, i što mi koristi za zaslugu, a ostalim bližnjima za primjer. Daj mi da nikada ne žudim za onim što je besmisleno i da odbijam ono što je neugodno, kako se ne bi dogodilo da prije vremena žudim za onim što tek treba početi, a da prije dovršetka napustim započeto. Amen.