Molitva svetoj Faustini Kowalskoj

O Isuse, razumijem daje tvoje milosrđe neistraživo, stoga te molim učini moje srce tako velikim da može preuzeti potrebe svih živih duša na cijelom svijetu.

O Isuse, moja ljubav doseže i preko granica ovoga svijeta sve do u čistilištu trpećih duša. Za njih ću oprosnim molitvama moliti milosrđe. Božje milosrđe je neistraživo i neiscrpivo kao što je i sam Bog nedokučiv.

O Isuse, učini moje srce osjetljivim za svaku duševnu ili tjelesnu muku. O moj Isuse, ja znam da ti s nama postu baš onako kao što mi postupamo sa svojim bližnjima. Moj Isuse, učini moje srce po tvome milosrdnom srcu; pomozi mi ići kroz život i pri tome svakome činiti dobro. Amen. Oče naš…