Molitva svetom Antunu Pustinjaku

Molitva svetom Antunu Opatu:

Bože, ti si dao svetom
Antunu opatu da ti
služi osobitim životom
u pustinji.

Udijeli nam, po njegovu
zagovoru, da se odričemo
sami sebe i tebe sveudilj i nadasve ljubimo.
Amen.