Molitva u trenutcima patnje i u samoći

Isuse, objavi mi u ovim danima patnje volju Božju.

«Sabrao si suze moje u svom mijehu, nije li sve zapisano u knjizi Tvojoj» (Ps. 56,8). »Ovo sigurno znam da je Bog za mene» (56,9). Dođi uskoro meni u pomoć. Smanji dane patnje. Oslobodi me od ove nesreće. Daruj mi dug život i mir, da Te slavim u miru. Podigni me da budem Tvoj svjedok. Hvala Ti Isuse! Slavim Te, Isuse, Aleluja!

MOLITVA U SAMOĆI
O Bože, vječni Oče, ispuni me svojom beskrajnom ljubavlju. Učini da ostanem usidren(a) u Tvojoj ljubavi. Oslobodi me osjećaja da me nitko ne voli. Uzmi od mene žalosne uspomene da sam neželjen(a). Tvoj(a) sam i jedino tvoj(a). Ti si moje utočište. Dragi Oče, obznanjujem sa zahvalnošću da si poslao svoga jedinorođenoga Sina Isusa Krista za moje spasenje. Isuse moj dragi ja Te slavim, što si me očistio od grijeha i podario dostojanstvo djeteta Božjega, po Tvojoj smrti na Kalvariji. Duše Sveti, ljubavi Božja, dođi i ispuni me. Neka se plamen ljubavi Božje rasplamsa u meni tako da se nikad ne ugasi. Amen.

Dobro je svaki dan moliti i ovaj psalam

PSALAM 91 (90) Pod Božjim okriljem

(1) Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega,
(2) reci Jahvi: "Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!"
(3) Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne.
(4) Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti: Vjernost je njegova štit i obrana!
(5) Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju,
(6) ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara o podne.
(7) Pa nek' padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći!
(8) Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika.
(9) Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje.
(10) Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
(11) Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.
(12) Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen.
(13) Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju.
(14) Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje.
(15) Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti, s njim ću biti u nevolji, spasit ću ga i proslaviti.
(16) Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat' mu spasenje svoje."

Označeno u