Molitva velikoga zavjeta kardinala Kuharića uz Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Spominjući se 45. obljetnice Dana velikog zavjeta koji je proslavljen u Solinu 12. rujna 1976., u nastavku donosimo molitvu blagopokojnog kardinala Franje Kuharića koju je izgovorio u toj prigodi (Službeni vjesnik Nadbiskupije zagrebačke, 8/1976, str. 227 — 229). U toj molitvi kardinal Kuharić sažimlje sjećanje na svu našu povijest, ali isto tako i obnavlja tisućljetnu vjernost našeg naroda Isusu po Mariji.

Peti dan mjeseca kolovoza u Crkvi i Domovini ispunjen je veličanjem Gospodinove dobrote, ali i velikom zahvalnošću (usp. Lk 1,46). Tako Crkva toga dana slavi godišnjicu posvete papinske bazilike Svete Marije Velike, spomendan je Gospe Snježne, ali i spomendan Gospe velikoga hrvatskoga krsnoga zavjeta. Također, ovaj dan važan je i za našu Domovinu koja slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

MOLITVA VELIKOGA ZAVJETA

Presveta Bogorodice i Majko naša! Dali smo Ti naslove po tolikim našim svetištima i zovemo Te: Gospo od Otoka, Majko Božja Bistrička, Sinjska, Trsatska, Olovska, Gospo od Širokoga Brijega, Letnička, Tekijska, Aljmaška, Voćinska, Gospo od Krasna! Majko svih naših svetišta — Kraljice Hrvata!

Ti Blagoslovljena među ženama (Lk 1,42) živiš cijelim svojim proslavljenim bićem u punini vječnoga života, ali si prisutna i u ovom radosnom susretu s nama zemaljskim putnicima. »Ovo je dan što ga učini Gospodin: Kličimo i radujmo se u njemu!« (Ps 118,24).

Djevice Nevina! Evo nas pred Tobom na temeljima prvog Tvog poznatog svetišta u našem narodu koje ti sagradi, kao svjedočanstvo vjere i ljubavi, dobra hrvatska kraljica Jelena, koja je bila majka kraljevstva i zaštitnica sirota i udovica. Evo nas pred Tobom na ovom našem svetom tlu gdje su bile kolijevke i grobovi kraljeva roda našega, gdje je i grob dobre Jelene. Na ovo sveto tlo naših vjerničkih i narodnih uspomena donijeli smo Tvoj prvi sačuvani lik u hrvatskoj umjetnosti, iz Biskupije kod Knina, iz crkve koju podiže veliki naš katolički kralj Zvonimir.

U svjetlu Tvoje prisutnosti i obasjani toplinom Tvoje materinske ljubavi slavimo tisućgodišnjicu ovoga Tvoga svetišta i trinaest stoljeća od početka našeg susreta s Isusom Kristom — Spasiteljem i Bogom našim; razmišljamo o onom svetom povijesnom danu kad su prvi od naših pradjedova krštenjem preporođeni i Evanđeljem rasvijetljeni počeli ulaziti u veliko zajedništvo vjere i ljubavi, u Crkvu Katoličku, po svem svijetu raširenu, kojoj u ime Tvoga Sina predsjeda Rimski Biskup i Petrov Nasljednik. Kako je to veliki jubilej! Kako je to svečani dan! Danas su u našim srcima sabrane sve molitve ove naše milosne Godine Gospodnje!

Pred Tobom stojimo kao Tvoja djeca, Djevice Nevina, ovdje nad ostacima kamenih spomenika naših, nad zanemarenim grobovima predaka, nad svim kamenjem i svim kostima diljem domovine. Htjeli bismo poput proroka Ezekijela prorokovati: »O suhe kosti, čujte riječ Gospodnju!« (Ezek 37,4) Daj, Majko, Milosti puna, da po Tvom zagovoru oživi Crkva i domovina. Daj da se sakupi sve što je rasuto, da se osvijesti sve što je zaboravljeno, da iz vjerne i teške prošlosti izraste vjerna i svjetlija budućnost. Neka po Tvom zagovoru, Utjeho žalosnih, bude i nama danas upućena riječ Gospodnja po proroku Jeremiji: »Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira« (Jer 33,6). Taj mir je spoznanje istine; taj mir je zaštita pravednosti; taj mir je sigurnost slobode; taj mir je zajedništvo izmirenih s Bogom i pomirenih međusobno.

Slaveći ovaj naš dvostruki jubilej, posvećujemo Tvom prečistom Srcu, Majko duše naše, Crkvu i narod Hrvata! Povjeravamo Ti sve što jesmo sa svojim slabostima i svojim krepostima. Znamo da je štovanje i nasljedovanje Tvojih kreposti obilježilo cijelu našu dušu. Na Tvom su se Srcu odgojile sve naše majke i redovnice, djevice i udovice, sva ženska, majčinska i sestrinska srca kojima zahvaljujemo da ni u najmračnijim vremenima naše kolijevke nisu ostale prazne, ognjišta nam se nisu ugasila i molitva nije Zanijemila na ustima naše djece.

Štovanje Tebe, Majko našega Spasitelja, i vjerovanje u sve ono što Crkva o Tebi uči bilo je za naše pradjedove i očeve škola katoličkog pravovjerja i molitve. Pod Tvojim okriljem naši su preci slavili Euharistiju materinskim jezikom i čitali Sveto Pismo. S Tobom smo se, Majko Crkve, utvrdili u katoličkom zajedništvu na čelu s Petrovim Nasljednikom, i s Tobom u tom zajedništvu sačuvasmo svoju samobitnost. Crkva nas je opismenila. Evanđelje je — usprkos svih naših povijesnih i osobnih grijeha i stranputica —prožimalo dušu našega naroda.

Slaveći Euharistiju, okupljeni u Žrtvi oltara oko Srca Tvoga Sina učili smo se lomiti svoj kruh i sa siromasima; taj naš kruh svagdanji, znojem težaka zaliven i žuljevima izvađen iz ove naše zemlje i pod ovim našim nebom; taj naš kruh svagdanji tako često u povijesnim mukama sa suzama blagovan Ti si, Majko Isusova, Majka našega čovjekoljublja. Ti si Majka naše kulture i umjetnosti. Tvoj je majčinski i djevičanski lik nadahnjivao sve naše velike slikare, kipare, graditelje i pjesnike. Budi im i dalje nadahnuće za pravu Ljepotu po kojoj ljudi postaju bolji.

Bila si Majka naše Crkve i našega naroda u stoljećima kad smo se kao narod i kao Crkva rađali; bila si nam Utočište u krvavim vremenima kad smo izdisali pod udarcima; bila si stijeg naših pobjeda i stalni poticaj naših obnova. U brojnim Tvojim prošteništima diljem domovine svojoj si djeci ulijevala pouzdanje i hrabrost, Ti koja si i sama stajala pod križem svoga Sina, Tvoja su svetišta i danas izvorišta nade i središta obnove.

Majko naše prošlosti, budi Majkom i naše sadašnjosti i naše budućnosti! Danas i sutra, u vremenu koje se diči napretkom, ali koje često »smrću duše tijelo hrani«, sve nam više treba svjetla i ljubavi Tvoga djevičanskog i materinskog Srca.

Izručujemo Ti, posvećujemo Ti Crkvu i narod Hrvata u domovini i po svijetu raseljen. Povjeravamo se Tvojoj zaštiti. Ti znadeš najbolje sve naše nevolje. Znaš što se događa u našim obiteljima. Znaš koliko nam djece pobiju ubojničke ruke još prije nego se rode. Vidiš u kolikim se mladim srcima ubija vjera i gazi nevinost. Ti znaš čemu se naša mladost nada i za čim teži, od čega je umorna ili razočarana. Poznate su Ti sve muke i potrebe naše Crkve. Povjeravamo Ti naše svećenike i redovnike, naše biskupe. Izmoli im svima oduševljenje, vjernost i slogu. Posvećujemo Ti naše redovnice; neka budu svijetli znak čistog i plodnog djevičanstva u službi malenih, bolesnih, zapuštenih. Prazne obitelji, prazna sjemeništa i novicijati znak su umiranja. Majko Milosti, ne daj da umremo!

Prikazujemo Ti znoj radnika u tvornicama, žuljeve težaka na njivama, strpljivo služenje liječnika i bolničara bolesnoj braći. Prati svojim pogledom, Djevice Mudra, napore intelektualaca koji traže istinu; budi učiteljica naših teologa i novinara; blagoslovi sve ljude dobre volje koji se u bilo kojem zvanju žrtvuju za istinsko dobro ljudi, za ostvarenje boljega svijeta pravednosti i istine, ljubavi i slobode.

Utočište grešnika, moli milosrđe za grešnike, među kojima su psovači sigurno velika rana na našem narodnom biću; moli za sve klonule, očajne; posreduj za onu braću koja vjeru izgubiše, koji se više ne znaju nadati. Bogu je moguće zapaliti u dušama čudesnu svjetlost kakva je obasjala Savla pred Damaskom.

Donosimo u Tvoje Srce, Majko, bolove naših bolesnika, tjeskobu svih patnika i agoniju svih umirućih.

Kao naš dar donosimo sve pravednike i svece našega naroda, prošle i sadašnje, znane i neznane; donosimo ti ljubav i žrtvu naših mučenika. Donosimo Ti molitve svih vjernih i skromnih duša koje se prikazuju i mole da u nama i među nama bude Božje Kraljevstvo ljubavi i mira. Na te se nakane u oko 60 Tvojih većih i manjih svetišta svaki mjesec služe svete mise kao »žrtveni prinos« naših vjernih obitelji.

U zajedništvu Općinstva svetih danas molimo sa svim vjerničkim pokoljenjima našega naroda. Nebo i zemlja neka budu svjedoci naše skrušenosti, našeg predanja i naše molitve.

»Blažena Ti što povjerova!« Umnoži nam vjeru, učvrsti nadu, ojačaj našu ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro (Dj 10,38), da ustrajemo u pradjedovskoj
vjernosti Petrovom Nasljedniku u zajedništvu Katoličke Crkve. Djevice Vjerna i Majko Divna, primi u svoje Srce naše vjerničko, ljudsko i narodno postojanje; vodi nas u svjetlosti Tvoga Sina u vječnu Ljubav Presvetog Trojstva gdje će biti otrte sve suze, »te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti« (Otkr 21,4).

Najvjernija Odvjetnice Hrvatske, Velika Zagovornice sinova ljudskih, to Te molimo! Amen!

MOLITVA VJERNIKA
5. kolovoza 2021.
(pripremio mr. vlč. Tomislav Hačko)

Slaveći Euharistiju, okupljeni u Žrtvi oltara oko Isusova Srca, zagovorom Presvete Bogorodice, uputimo Gospodinu svoje molitve i prošnje:

1. »Blažena Ti što povjerova!« Umnoži nam vjeru, učvrsti nadu, ojačaj našu ljubav da prolazimo zemljom čineći dobro, da ustrajemo u pradjedovskoj vjernosti Petrovom Nasljedniku u zajedništvu Katoličke Crkve, molimo te:

2. Majko, Milosti puna, daj da po Tvom zagovoru oživi Crkva i domovina. Daj da se sakupi sve što je rasuto, da se osvijesti sve što je zaboravljeno, da iz vjerne i teške prošlosti izraste vjerna i svjetlija budućnost, molimo te:

3. Utjeho žalosnih, bila si nam Utočište u krvavim vremenima kad smo izdisali pod udarcima; bila si stijeg naših pobjeda i stalni poticaj naših obnova; svojim zagovorom diljem domovine svojoj djeci ulijevaj pouzdanje i hrabrost, molimo te:

4. Majko naše prošlosti, budi Majkom i naše sadašnjosti i naše budućnosti! Svojim majčinskim zagovorom čuvaj naše obitelji da ostanu vjerne Gospodinu te da budu blagoslovljene novim životima, molimo te:

5. Pomoćnice kršćana, moli milosrđe za grešnike, za sve klonule i očajne; posreduj za onu braću koja vjeru izgubiše, koji se više ne znaju nadati; svojim zagovorom olakšaj bolove naših bolesnika, tjeskobu svih patnika i agoniju svih umirućih, molimo te:

6. Djevice Vjerna i Majko Divna, potpomognuti Tvojim zagovorom naši dragi pokojni, osobito oni koji su darovali svoje živote za Domovinu, neka budu uvedeni u svjetlost Tvoga Sina u vječnu Ljubav Presvetog Trojstva, molimo te:

Gospodine, u svjetlu Tvoje prisutnosti uputili smo ti svoje molitve. Daj da slijedeći primjer Presvete Bogorodice u ovozemaljskom životu jednom prispijemo za tvoj nebeski stol. Po Kristu, Gospodinu našemu.

ika.hkm.hr