Molitva za svakodnevno predanje Bogu

Sveti, jaki, besmrtni Bože, tebi hvalospjev, poklon i slava!

Tvojom snagom odričem se nepovjerenja i prigovaranja tebi. U tvoje ime odričem se Sotone, svih njegovih djela, njegove oholosti i njegove zamamnosti. Vjerujem u tebe, Trojedinoga Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga.

Abba, Oče, u tvoje ruke stavljam svoj život: svu svoju krivnju i tjeskobu, svoju prošlost, svoju sadašnjost, današnji dan, sve koji su mi blizu, sve za koje snosim odgovornost… Crkvu i cijeli svijet. Darujem ti svoj život; sadašnjost i budućnost. U svemu neka se vrši ne moja, nego tvoja volja.

Gospodine, Isuse Kriste, prihvaćam tvoju živu prisutnost u meni. Ti si moj Gospodar, moj Otkupitelj, moj Brat i moj Bog. Više ne živim ja, nego ti, Kriste, živiš u meni. Daruj mi pozorno i poslušno srce.

Daruj mi ponizno, čisto, odvažno i mudro srce, srce koje ljubi. Učini srce moje po tvome srcu i, unatoč mnogim mojim grijesima i slabostima, vodi me do one svetosti što si je od početka vijeka za mene predvidio. Posvećujem sebe, svoju obitelj, svoje prijatelje i ljude koje volim tvojoj predragocjenoj Krvi, tvojim presvetim Ranama, tvome probodenom Srcu.

Duše Sveti, ti dušo moje duše, sasvim se povjeravam tvome vodstvu. Obnovi i produbi u meni milost Božjeg posinjenja i misionarskog poslanja koje sam primio po svetim sakramentima. Molim te, Duše Sveti, razvij u meni sve darove i plodove koje ti daruješ, a koji su mi potrebni da mogu s Isusom vršiti Očeva djela u Crkvi i u svijetu.

Sveti anđele čuvaru, sveti arkanđeli Gabrijele, Mihaele i Rafaele, vi nebeske čete i svi sveci, vi zaštitnici mojega života i moje duše, izbavite me od svakoga zla i vodite me na putu svetoga Evanđelja, da se istrošim za spasenje svoje braće. Milostivi i dobrostivi Bože, daj da svaki kucaj moga srca i svaki moj dah bude poklon, hvalospjev, zahvala i znak ljubavi prema tebi. Amen.

Gospodine moj i Bože moj, uzmi sve od mene – što me rastavlja od tebe.

Gospodine moj i Bože moj, sve mi podaj – što me požuruje k tebi.

Gospodine moj i Bože moj, uzmi me meni – i daj me sasvim u posjed tebi.

Označeno u