Molitva za svetu Crkvu po Presvetim Ranama Isusovim

Ovo je molitva koja je objavljena Mariji Graf.

U jedinstvu sa Prežalosnim i Bezgrešnim Srcem Marijinim pozdravljam i častim Presvete Rane Tvoje desne ruke, moj Isuse, i u te rane stavljam sve svećenike Tvoje svete Crkve. Daj im, kad god slave Tvoju Svetu Žrtvu, vatru svoje božanske ljubavi, kako bi je mogli predavati dalje dušama koje su im povjerene. Slava Ocu...

Pozdravljam i častim Presvete Rane Tvoje lijeve ruke i u te Rane predajem Ti sve one koji lutaju i sve nevjernike, one najbjednije, koji Te ne poznaju. Zbog tih duša pošalji, moj Isuse, mnogo dobrih radnika u svoj vinograd, kako bi svi našli put do Tvoga Presvetog Srca. Slava Ocu...

Pozdravljam i častim Presvete Rane Tvojih svetih nogu i u te Tvoje Rane predajem Ti tvrdokorne grešnike koji više ljube svijet nego Tebe, a osobito one koji se danas moraju rastati od života. Ne daj, moj Isuse, da za njih bude uzaludno prolivena Tvoja Predragocijena Krv. Slava Ocu...

Pozdravljam i častim Presvete Rane Tvoje svete glave i u te Rane predajem ti neprijatelje svete Crkve, sve one koji još i danas krvavo udaraju po Tvome mističnom tijelu i progone ga. Molim te, moj Isuse, obrati ih, pozovi ih kao što si pozvao Savla da postane Pavao, da što prije bude jedan pastir i jedno stado. Slava Ocu...

Pozdravljam i častim Rane Tvoga Presvetog Srca i u Te Rane predajem Ti, moj Isuse, svoju dušu, sve za koje želim moliti i za koje Ti želiš da molim, za one koji pate i koji su potlačeni, za sve progonjene i napuštene i za duše u Čistilištu. Daj nam svima, o Presveto Srce Isusovo, svoje svjetlo i svoju milost. Ispuni nas svojom ljubavlju i svojim mirom. Slava Ocu...

Nebeski Oče,po Prežalosnom i Bezgrešnom srcu Marijinom, žrtvujem Ti Tvoga Preljubljenoga Sina i sebe s Njime, u Njemu i po Njemu, potpuno preme Njegovim nakanama i u ime svih stvorenja, za spas cijeloga svijeta. Amen

19. rujna 1961.

Pošto sam danas u našoj kapeli primila svetu Pričest i u srcu se molila Isusu, vidjela sam u duhu neku crkvu s groznim slikama. Vidjela sam okrugle glave bez izraza lica, figure naslikane bez ikakva oblika, a u srcu mi je Isus govorio:
"U takvim crkvama su sveta Žrtva i sveta Pričest postale šablonom, vjera ohlađuje i isčezava. I te crkve počinju padati u ruke mojim neprijateljima!"
Mislila sam da se radi o rastresenosti, no Isus reče: "Zapiši to!"

Dan sv.Mauricija 1961.
Pošla sam na svetu Misu i na svetu Pričest. Pošto sam nakon osobne zahvale obavljala "Molitvu za svetu Crkvu" kako me je Isus naučio, reče mi On sasvim jasno u mojem srcu:
"Draga moja mala dušo, kad bi ti znala koliko volim tu molitvu, češće bi je molila. Njome možete spasiti svijet!"

Ja sam posumnjala u to, no Isus mi protumači:
"Ako ti stavljaš duše na izvore moje ljubavi i u zajedništvu s mojom Majkom, Ja ih moram prihvatiti i one će naći put k mojim Sakramentima. Reci to svome pretpostavljenome!"

Označeno u