Molitva za vrijeme prirodnih nepogoda kao što su poplave ili suše

U njegovoj su ruci zemaljske dubine, njegovi su vrhunci planina.

Njegovo je more, on ga je stvorio, i kopno koje načiniše ruke njegove. (Ps 95, 4-5).

Bog je Stvoritelj ljudi i cijeloga svemira. On ima kontrolu nad zemljom, svemirskim prostranstvima i svime što postoji. Isus, Božji Sin, ima vlast nad prirodom, a svojom je zapovijedi utišao vjetar i smirio olujno more (v. Lk 8, 22-24).

Ako u sebi ima Duha Svetoga, vjernik također može zapovijedati silama prirode. Isus je rekao da ćemo čak i brda premještati ako budemo imali vjere. To je ista ona sila kojom vjernik ima vlast gaziti zmije i škorpione i odbaciti sve neprijateljske napade. Vjernik svakako može zapovijedati vjetru i olujama. Zašto je toliko mnogo prirodnih nepogoda i katastrofa? Ljudi su zbog grijeha bili kažnjeni potopom (v. Post 7, 1-14).

Zbog idolopoklonstva kralja Ahaba, nastupila je suša koja je trajala tri i pol godine. Noa, čovjek Božji, sklopio je s Bogom Savez da više nikad neće kazniti ljude potopom (v. Post 9, 11); suša je prestala zahvaljujući molitvama proroka Ilije (v. l Kr 18, 41-46).

Gospodin je upozorio svoj narod da će ih kažnjavati i prirodnim katastrofama ako ne budu držali Njegove zapovijedi (v. Pnz 28, 15-65). Govorio je ljudima da će poginuti ako budu odbijali obraćenje (v. Lk 13, 1-9).

Dakle u vrijeme prirodnih nepogoda, svaki bi se čovjek trebao pokajati za svoje grijehe i moliti za Božju milost. Vjernici trebaju žarko moliti i zagovarati kao što su to činili patrijarsi i proroci prije njih. Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini. (Jon 3, 10)

Molitva:

O Bože, Stvoritelju svega svijeta i svemira, molimo Te pokaži svoju milost i ljubav prema ljudima koji propadaju. Milostivo pogledaj na izabrani narod koji si otkupio svojom Krvlju; udostoj se poštedjeti svoj narod od ovoga zla (spomeni određeno o čemu se radi; suša, poplava, potres, epidemija) tako da se proslavi Tvoje veliko divno Ime. Mi Te slavimo jer si čudesno stvorio svemir i sve što je u njemu. Sve si stvorio svojom rukom i stavio u red. Na koljenima Te molimo da ne uništiš djelo svojih ruku. U suzama se kajemo za sve svoje grijehe i molimo Te za Tvoje milosrđe. Pogledaj dobrohotno na ljude koje si stvorio na svoju sliku i priliku i otkupio svojom dragocjenom Krvlju. Prikazujemo Ti naše žrtve i postove zajedno s Isusovom žrtvom na Kalvariji kao zadovoljštinu za naše grijehe. Ujedinjeni u molitvi sa svim svetima i s vlašću koju si nam dao kao Božjoj djeci naređujemo da se nepogoda zaustavi u ime Isusovo, tako da na zemlji bude mir i napredak za Tvoju djecu. Cijeli svemir predajemo u Tvoje ruke da ga zauvijek zaštitiš od svake nevolje i zla. Amen.

(Ne gledaj na trenutne rezultate, nego imaj vjeru. Pred očima imaj primjer Ilijin, koji je upozorio Ahaba da upregne kola i vrati se da ga kiša ne uhvati dok je na nebu tek bio maleni oblačić (v. l Kr 18, 41-46). Ti i tvoji bližnji umnožite dobra djela kada dođe vrijeme nepogoda).

Pročitaj iz Svetog pisma: Izl 15,1-27; Iz 24,1-23; Ps 33; Lk 13, 1-9; 2 Sol 2, 1-17;