Molitva za zahvalu

O Isuse, vječni Bože, zahvaljujem Ti za Tvoje bezbrojne milosti i dobročinstva.

Neka svaki otkucaj moga srca bude hvalospjev zahvale Tebi, o Bože. Neka svaka kap moje krvi teče za Tebe, Gospodine. Moja je duša hvalospjev u veličanju Tvoga milosrđa. Ljubim Te, Bože, poradi Tebe samoga.

Označeno u