Molitve sv. Ambrozija prije svete mise

Molitve sv. Ambrozija prije svete mise (za svaki dan u tjednu)

Nedjelja

O VRHOVNI I ISTINSKI SVEČENIĆE, Isuse Kriste, koji si sam sebe ponudio Bogu Ocu, kao čista i besprijekorna žrtva na oltaru križa, za nas bijedne grešnike, koji si nam dao svoje Tijelo za jelo i svoju Krv za piće. Označivši ovo otajstvo u sili svog Duha Svetoga, rekao si: Kad god ovo činite, činite to meni na spomen. Molim te po toj istoj Krvi svojoj, velikoj cijeni našeg spasenja. Molim Te po divnoj i neizrecivoj ljubavi kojom se dostojiš, iako smo jadni i nedostojni, ljubiti i prati nas od naših grijeha u Krvi svojoj. [Pouči me, svog nedostojnog slugu, kojega si se, među ostalim svojim darovima, udostojao dozvati u svećeničku službu, bez mojih zasluga, već samo zbog svoga milosrđa.] Pouči me, po svom Duhu Svetom, Sveti Ambrozijeodnositi se prema ovim otajstvima s tolikim poštovanjem i časti, s takvom pobožnošću i strahom, kao što je prikladno i ispravno. Uputi me da, po tvojoj milosti, uvijek vjerujem i razumjevam, shvaćam i čvrsto držim, mislim i govorim, o ovom čudesnom otajstvu na takav način kao što tebi dolikuje te da koristi mojoj duši. Neka tvoj dobri Duh uđe u moje srce, gdje u tišini može odjeknuti, i bez žamora riječi upućivati u svu istinu. Tvoja su nam Otajstva duboka i zastrta svetim velom. Radi svoje neizmjerne milosti daj da ovu euharistiju slavim čistim srcem i slobodna uma. Oslobodi moje srce od svih nečistih i bezbožnih, uzaludnih i štetnih misli. Moćnom zaštitom svojih blaženih anđela obrani mi svetost i vjernost, tako da neprijatelj sveg dobra otiđe od mene postiđen. Po snazi ovog čudesnog otajstva i po rukama svojih svetih anđela, otjeraj od mene, i od svih svojih slugu, duha tvrdoglavog ponosa i slave, zavidnosti i nečistoće, sumnje i nepovjerenja. Smeti one koji nas progone, neka propadnu oni koji nas hite uništiti.

Ponedjeljak

KRALJU DJEVICA i ljubitelju čistoće i nevinosti! Neka rosa Tvoga nebeskog blagoslova ugasi u mom tijelu svaki plamen bezobzirnih strasti, kako bi u meni prebivala čistoća tijela i duše. Ugasi u mojim udovima sve požudne osjećaje, te mi podaj istinsku i stalnu čistoću s ostalim tvojim darovima, koji Tebi uistinu prijaju, kako bih ti u čistoći svoga tijela i srca ponudio ugodnu žrtvu hvale. Koliko je kajanje srca, koliki izvor suza, koliki strah i čestitost, kolika je nevinost tijela i čistoća duše potrebna kako bi bila proslavljena ova božanska i nebeska Žrtva, gdje se tvoje Tijelo uistinu jede, i gdje se tvoja Krv uistinu pije, gdje nebesko i zemaljsko, ono najviše i najniže, bivaju ujedinjeni, gdje su prisutni sveti anđeli, gdje si ti na predivan i neizreciv način prisutan i kao svećenik i kao žrtva!

Utorak

TKO JE DOSTOJAN slaviti ovu žrtvu osim onog koga ti, Svemogući Bože, učiniš dostojnim? Znam, Gospodine, i, nedostojan tvoje blagonaklonosti, priznajem da nisam dostojan pristupiti ovom čudesnom otajstvu zbog tolikih mojih grijeha i bezbrojnih propusta. Ali znam, te cijelim svojim srcem vjerujem i ustima ispovijedam, da me jedino ti možeš učiniti dostojnim, te da jedino po tebi može sjeme nečisto čistim postati, i da jedino po tebi može grešnik biti pravedan i svet. Molim te, moj Bože, po tvojoj svemogućnosti, učini mene grešnika dostojnim slaviti ovu žrtvu sa strahom i drhtanjem, čistim srcem i potocima suza, s ushitom duha i nebeskom radošću. Neka moj um osjeti slatkoću tvoje blažene prisutnosti i brigu svetih tvojih anđela u mom okružju.

Srijeda

IAKO GREŠNIK, Gospodine, svjestan časne muke Tvoje, pristupam tvom žrtveniku, i pružam ti žrtvu što si je ustanovio i zapovijedio nam da je činimo tebi na spomen, a nama na spasenje. Prihvati je, Svevišnji Gospodine, za svoju svetu Crkvu i za narod koji si otkupio svojom Krvlju. [Budući da si htio da između tebe i tvog narodu upravo ja grešnik budem posrednikom, iako u meni ne postoji ni tračak dokaza mojih dobrih djela, ne odbi žrtve što ti je u službi, koju si mi dao, prikazujem. Neka se po meni nedostojnome ne izgubi cijena njihovog spasenja, za one kojima si se udostojao biti Spasiteljem i Otkupiteljem.] Također donosim pred tebe, Gospodine, ako ih želiš uzeti u obzir, nevolje i opasnosti u koje upada narod, jecaje zatočenika, bijedu siromašnih, potrebe stranaca, bespomoćnost slabih, očaj umornih, slabosti starih, traženja mladih, zavjete djevica, naricanja udovica.

Četvrtak

TI SI, GOSPODINE, MILOSRDAN SVIMA i ne mrziš ništa što si stvorio. Sjeti se da smo samo prašina. Budući da si naš Otac, naš Bog, ne sjećaj se naših zloća zauvijek, niti nam uskrati mnoštva svog milosrđa. Svoje molitve pred lice tvoje ne izlijevamo u svojoj pravednosti, već u tvom velikom suosjećanju prema nama. Uzmi od nas naše opačine i milostivo zapali u nama oganj Duha Svetoga. Uzmi od nas srce kameno i daj nam srce od mesa koje te voli, ljubi, koje u tebi ima užitak, koje te slijedi i u tome jedino uživa. Molimo, Gospodine, tvoje milosrđe; udostoj se dobrohotno primiti svoju obitelj što čeka službu u čast svetog imena tvojega. Neka naše molitve i molbe ne ostanu neuslišane i besplodne. Tvoja providnost neka nam u um stavi takve molitve koje ćeš s oduševljenjem slušati i koje ćeš milostivo uslišiti.

Petak

MOLIMO TE, Gospodine, Sveti Oče, za duše vjernih mrtvih, da ovaj veliki sakramenat ljubavi njima bude spas, zdravlje, radost i osvježenje. Gospodine, Bože moj, neka ovaj dan bude velik i bogat blagdan Tebi, kruhu života, koji s neba silazi i daje život svijetu, blagdan tvog svetog i blagoslovljenog Tijela, Jaganjca bez ljage grijeha, koji oduzima grijehe svijeta, koje je začeto po Duhu Svetom i uzeto iz svete i slavne utrobe Blažene Djevice Marije; Tijela iz čijeg je presvetog boka potekao izvor milosti nakon što ga je vojnik kopljem probio; tako da, nakon što nahrani i zadovolji, osvježi i utješi, bude svima na radost u tvojoj hvali i slavi.

Molimo tvoje milosrđe, Gospodine, da siđe ponad kruha, tebi žrtvovana, punina tvoga blagoslova i božanskog posvećenja. Neka također, Gospodine, ponad njega siđe nevidljivo i neshvatljivo veličanstvo tvoga Svetog Duha, kao što je nekoć silazio ponad žrtava otaca; koji će naše prinose učiniti tvojim Tijelom i Krvlju, i mene, [nedostojnog svećenika,] poučiti kako se odnositi prema ovom čudesnom otajstvu čistim srcem i suzama odanosti, poštovanjem i drhtanjem, tako da možeš nježno i velikodušno prihvatiti žrtvu [iz mojih ruku,] na spasenje svih, kako živih tako i preminulih.

Subota

MOLIM TE, Gospodine, po presvetom otajstvu Tijela i Krvi tvoje, kojima se svakodnevno u Crkvi hranimo i pojimo, čistimo i posvećujemo, te postajemo dionicima jednog Božanstva, podaj mi svoje svete vrline, kojima ispunjen pristupam tvom žrtveniku dobrom saviješću tako da mi ova nebeska otajstva budu na spasenje i život. Ti si svojim svetim i blagoslovljenim ustima uistinu rekao: Kruh koji ću ja dati tijelo je moje, za život svijeta. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

Najslađi Kruše, izliječi tvrdoću moga srca kako bih mogao kušati ugodan miris tvoje ljubavi. Izlječi ga od svih slabosti, kako ni u čem, osim u tebi, ne bi moglo pronaći slast. Kruše najčišći, u tebi je sav ushit i sav užitak, koji nas uvijek osvježava, i kojeg nam u tebi nikad ne nedostaje: neka se moje srce tobom hrani i neka moja duša bude, tebe kušajući, slatkoćom ispunjena. Anđeli u tebi okrepu pronalaze: neka se pobožnici tvoji, putnici na zemlji, tobom hrane, da osvježeni takvom poputbinom ne smalakšu na svome putu.

Kruše sveti, Kruše živi, Kruše čisti, koji s neba silaziš i daješ život svijetu, dođi u moje srce i očisti me od svih tjelesnih i duhovnih bezakonja. Uđi u moju dušu, izliječi me i očisti iznutra i izvana. Budi zaštita i stalan štit mojoj duši i tijelu. Udalji od mene sve zasjede neprijateljske. Neka uzmaknu ispred moći tvoje prisutnosti, kako bih, tobom ojačan, siguran stigao u Kraljestvo nebesko, gdje ćemo te ne kao sada u otajstvu, već licem u lice gledati, kada će vlast biti predana Bogu i Ocu, i bit će Bog sve u svemu. Tada ćeš me, u čudesnoj punini, svega obuhvatiti, te više nikada ni ogladnjeti ni ožednjeti neću, ti, Gospodine, koji s istim Bogom Ocem i Svetim Duhom živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.