Nedjeljne molitve Bogu

Ove se vrlo lijepe molitve Bogu mogu moliti same ili poslije jutarnje i večernje molitve. Crkva ih inače moli u 34 nedjelje »kroz godinu«.

Nedjeljne molitve Bogu

1. nedjelja

Molimo te, Gospodine, prati s neba svojom dobrotom želje i molitve naroda koji tebi vapije: da uvidi što mu je činiti i to djelom izvrši. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

2. nedjelja

Svemogući vječni Bože, ti upravljaš nebom i zemljom. Usliši dobrostivo molbe svoga naroda i udijeli mir ovim vremenima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

3. nedjelja

Svemogući vječni Bože, ravnaj dobrostivo našim životom i radom da u ime tvoga ljubljenoga sina život naš obiluje dobrim djelima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

4. nedjelja

Gospodine, Bože naš, pomozi da te svom dušom štujemo a sve ljude u Kristovu Duhu ljubimo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

5. nedjelja

Gospodine, čuvaj očinski ovu obitelj. Njoj je tvoja milost jedini oslonac i nada; neka joj bude i trajna zaštita. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

6. nedjelja

Gospodine, rekao si da prebivaš u iskrenu i čestitu srcu. Daj, molimo te; preobrazi nas svojom milošću tako da se nastaniš ugodno u nama. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

7. nedjelja

Svemogući Bože, daj, molimo te: da uvijek tragamo za Istinom te riječju i djelom vršimo što je tebi milo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

8. nedjelja

Gospodine, ti smiruj i sređuj tijek ovoga svijeta i Crkvi svojoj udijeli radost spokojnog bogoljublja. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

9. nedjelja

Oče, tvoja providnost svime neprevarljivo upravlja. Smjerno te zazivamo: ukloni od nas sve što je štetno, a udijeli korisno. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

10. nedjelja

Bože, ti si izvor svega dobra. Nadahni nam prave misli i pomozi da ih provedemo u djelo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

11. nedjelja

Bože, jakosti onih što se u te uzdaju, čuj naše molbe: Bez tebe smo slabi i nemoćni. Krijepi nas vazda svojom milošću da ti u vršenju tvojih zapovijedi voljom i djelom omilimo. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

12. nedjelja

Gospodine, daj da se tvoga svetog imena bojimo i ujedno da ga ljubimo. Ti se nikada ne kratiš voditi one koje si učvrstio u svojoj ljubavi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

13. nedjelja

Bože, svojom si nas milošću posinio da budemo djeca svjetla. Ne daj da nas zahvati tmina zablude, već da uvijek budemo obasjani istinom. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

14. nedjelja

Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao oboreni svijet. Udijeli svojim vjernicima svete radosti: njih si oteo ropstvu grijeha pa ih obdari vječnim veseljem. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

15. nedjelja

Gospodine, ti zalutalima pokazuješ svjetlo svoje istine da se vrate na tvoj put. Daj svima koji se priznaju kršćanima da odbace što se kršćanstvu protivi a prihvate i izvršuju što mu priliči. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

16. nedjelja

Blag budi slugama svojim, Gospodine: umnoži u njima svoju milost da nadom, vjerom i ljubavlju tebi odani postojano izvršuju tvoje zapovijedi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

17. nedjelja

Bože, zaštito i uzdanje naše! Bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Obdari nas svojim milosrđem i budi nam vođa da se tako služimo prolaznim dobrima te već sada prianjamo uz vječna. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

18. nedjelja

Gospodine, budi uz nas sluge svoje i pokaži nam svoju naklonost. Dičimo se što si nam ti Tvorac i Vođa. Obnovi u nama što tebi godi i sačuvaj što si obnovio. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

19. nedjelja

Svemogući vječni Bože, Ocem te smijemo zvati: utvrdi u nama duh posinstva da zavrijedimo postići baštinu obećanu tvojoj djeci. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

20. nedjelja

Bože, pripravio si nevidljiva dobra onima koji te ljube. Ulij nam u srce svoju ljubav da, ljubeći tebe u svemu i nada sve, postignemo tvoja obećanja što nadilaze svaku želju. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

21. nedjelja

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u zgodama i nezgodama zemaljskog života srca naša čvrsto budu usmjerena onamo gdje su prave radosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

22. nedjelja

Silni Bože, što god je dobro od tebe dolazi. Ulij nam u srce ljubav prema tebi. Umnoži nam vjeru da se razvije što je u nama dobro i pod tvojim budnim okom dopre do punine. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

23. nedjelja

Bože, otkupio si nas i dao da ti budemo djeca. Pogledaj očinskom dobrotom na nas,   djecu svoje ljubavi. Mi vjerujemo u Krista. Daj nam pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

24. nedjelja

Bože, ti si stvorio svijet, ti njime upravljaš! Daj da iskusimo moć tvoga milosrđa i tebi služimo cijelim svojim bićem. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

25. nedjelja

Bože, sav si svoj zakon sažeo u ljubavi prema tebi i bližnjemu. Daj da obdržavanjem tvojih zapovijedi prispijemo vječnome životu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

26. nedjelja

Bože, Ti svoju svemoć očituješ ponajvećma praštanjem i milosrđem. Iskazuj nam sveudilj svoju ljubav da tvojim obećanjima hrlimo te postanemo subaštinici nebeskih dobara. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

27. nedjelja

Svemogući vječni Bože, ti obiljem svoje dobrote premašuješ i naše zasluge i naše želje. Budi nam milosrdan: otpusti sve što nam savjest predbacuje a dodaj nam ono što se ni ne usuđujemo moliti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

28. nedjelja

Gospodine, neka nas tvoja milost uvijek i pretječe i prati te sveudilj nastojimo oko dobrih djela. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

29. nedjelja

Svemogući vječni Bože, daj da uvijek tvoju volju odano vršimo i iskrena srca služimo tvome veličanstvu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

30. nedjelja

Svemogući vječni Bože, uvećaj u nama vjeru, ufanje i ljubav; i da bismo postigli što obećavaš, daj nam da ljubimo što zapovijedaš. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

31. nedjelja

Svemogući i milosrdni Bože, tvoja je milost što ti tvoji vjernici smiju dostojno služiti. Daj molimo te da bez zastoja hrlimo tvojim obećanjima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

32. nedjelja

Svemogući milosrdni Bože, odagnaj od nas zapreke što nam stoje na putu da se smirene duše i tijela možemo slobodno posvetiti tvojoj službi. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

33. nedjelja

Molimo te, Gospodine Bože naš: daj da se uvijek radujemo sa svoje bogoljubnosti jer trajna je i posvemašnja sreća neprestano služiti tebi, djelitelju svih dobara. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

34. nedjelja

Potakni, molimo te, Gospodine, volje svojih vjernika. Daj da spremnije slave ovu euharistiju te postignu obilje tvoje dobrote. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Označeno u