O Isuse dragi, ja te jako volim...

O Isuse dragi,
ja te jako volim,
pouči me malo
kako da se molim

Da ti znadnem uvijek

hvala za sve reći,
kad se jutrom budim
i kad krenem leći.

Očuvaj mi srce
od svih misli ružnih,
daj mi milost vidjet
patnje gladnih tužnih.

Al, Isuse dragi,
najviše te molim:
sačuvaj mi vjeru
da te uvijek volim!

Označeno u