Posveta Predragocjenoj Krvi Isusa Krista

Svjestan, Milosrdni Spasitelju, svoje ništavnosti i Tvoje Uzvišenosti, bacam se pred Tvoje Noge i zahvaljujem Ti za mnoge dokaze Tvoje milosti koje si mi iskazao, Tvojem nezahvalnom stvoru.

Zahvaljujem Ti posebno za izbavljenje, po Tvojoj Predragocjenoj Krvi, od razornih sotonskih sila.

U prisutnosti moje drage Majke Marije, moga Anđela Čuvara, moga Sveca zaštitnika i cijeloga Neba, dobrovoljno se posvećujem iskrena srca, o dragi Isuse, Tvojoj Predragocjenoj Krvi, po kojoj si otkupio svijet od grijeha, smrti i pakla.

Ja Ti obećajem, da ću uz pomoć Tvoje milosti i s mojom najvećom snagom, podupirati pobožnost prema Tvojoj Predragocjenoj Krvi, Cijeni našega otkupljenja, tako da svi mognemo štovati, slaviti i klanjati se Tvojoj Krvi.

Na ovaj način želim dati zadovoljštinu za moju nevjeru prema Tvojoj Predragocjenoj Krvi ljubavi i pružiti Tebi zadovoljštinu za mnoga oskvrnuća koja su ljudi počinili protiv te Predragocjene Cijene njihova spasenja.

O da bi mogli moji grijesi, moja hladnoća i sva djela moga nepoštivanja učinjena prema Tebi, o Sveta, Predragocjena Krvi, biti uništena. Evo, o dragi Isuse, Tebi prikazujem ljubav, štovanje i klanjanje, koje su, Tvoja Presveta Majka, Tvoji vjerni Učenici i svi Sveci iskazali Tvojoj Predragocjenoj Krvi. Molim Te, da zaboraviš moju raniju nevjernost i hladnoću i da oprostiš svima koji Te vrijeđaju. Poškropi me, o Božanski Spasitelju, i sve ljude Svojom Predragocjenom Krvlju, tako da mi, o Raspeta Ljubavi, odsada i nadalje uzmognemo ljubiti Tebe svim našim srcima i dostojno častiti Cijenu našega spasenja. Amen.

U tvoju se obranu utječemo, Sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibelji izbavi uvijek Slavna i Blagoslovljena Djevice. Amen.

Za sve dobročinitelje ove pobožnosti:

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu...

Označeno u