Preporuči se u sve svete Mise, koje će se danas slaviti na cijelom svijetu

O moj Isuse, priključujem se i preporučujem se u sve svete Mise, koje će se danas slaviti na cijelom svijetu.

U svakoj svetoj Misi obnavljas i posadasnjuješ - na otajstveni, nekrvni način - svoju Smrt na Križu na našim oltarima. Ja hoću sudjelovati u svakoj svetoj Misi. Koliko god puta bude danas sveta misna žtva prinesena, toliko puta ja, moj Isuse, prikazujem Tebe, Tvoje svete Rane, Tvoju dragocjenu Krv i Tvoju smrt nebeskom Ocu kao zadovoljštinu za naše grijehe.

Daj, o Isuse, da snagom svake svete Mise budu oslobođene duše iz čistilista, umirući da postignu milosrđe, a grješnici da se obrate! Daj da svugdje budu spriječeni oni grijesi koji zadaju najviše boli Tvojem Presvetom Srcu i Bezgrješnom Srcu Marijinu! Odvrati opasnost od djece da umru bez krštenja! Daj mladim ljudima, koji izabiru zvanje, rasvjetljenje i jakost da rade prema Tvojoj želji! Amen.

Gospodine, čuj molitve naše i vapaji naše, k Tebi da dođu!

Označeno u