Prikažimo ovaj dan Nebeskom Ocu

Prikažimo ovaj dan Nebeskom Ocu

DNEVNO PRIKAZANJE

Bože,naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan.

Prikazujem ti svoje molitve, misli,riječi,djela i trpljenja u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom Kristom koji se tebi u Euharistiji trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti, koji je vodio Isusa, bude danas i moj vođe i moja snaga da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom Majkom i Majkom Crkve molim te osobito za nakane što ih Sveti Otac za ovaj mjesec preporučuje molitvama svih vjernika

AMEN .

Označeno u