TRODNEVNICA SV. MIHAELU ARKANĐELU

U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA. AMEN.

PRVI DAN

Slavni ratniče sv. Mihaele, moćni kneže Nebeskog Dvora, nepobijeđeni anđele Gospodnji, koji si satro glavu paklenom zmaju, brani nas od zasjeda, napasti i zavođenja ovoga pobunjenog duha; zaštiti Crkvu Kristovu i budi siguran glasnik mira za cijelo čovječanstvo. Mi Te jednodušno izabiremo za svog nebeskog odvjetnika: prikaži Gospodinu naše molbe i naše nevolje i posreduj pred vječnim Božanskim >Ocem da nam udijeli milost koja nam je potrebna. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu... Sv. Mihaele Arkanđele, skrbniče Svete Crkve i branitelju Slave Riječi, moli za nas!

DRUGI DAN
O divni, preblaženi sv. Mihaele Arkanđele, prvi uzvišeni duše pred prijestoljem Previšnjega, privuci naše duše euharistijskom Isusu; zadobij za nas povlasticu da se zajedno s anđeoskim korovima klanjamo Bogu koji se u Presvetom Sakramentu učinio hranom naših srdaca; mi ćemo tako vratiti Riječi koja je tijelom postala služenje kao i ljubav koju On od nas traži. Najvjerniji anđele, zbog ove Tvoje slavne službe posreduj brzo kod božanskog Spasitelja koji Ti ne može uskratiti milost koju Te s povjerenjem molimo. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu... Sv. Mihaele Arkanđele, skrbniče Svete Crkve i branitelju Slave Riječi, moli za nas!

TREĆI DAN
Slavni Arkanđele sv. Mihaele, Starješino Raja, Kneže Serafina, pomaži nam uvijek u ovome životu, pomozi nam živjeti poput istinskih kršćana, budi nam pobjeda u svakodnevnim borbama. U času naše smrti, Ti, po volji Božjoj branitelju duša, dođi nam brzo u pomoć, da bismo bili sigurni, o dobri Zaštitniče, da ćeš nas dovesti pred lice Božje. O sv. Mihaele Arkanđele, posreduj za nas pred vječnim božanskim Duhom i u zajedništvu ljubavi, s velikom Kraljicom Neba, Marijom Presvetom, isprosi nam milost koju ponizno od Tebe ištemo. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu... Sv. Mihaele Arkanđele, skrbniče Svete Crkve i branitelju Slave Riječi, imaj milosrđa prema nama!