Večernja molitva na Veliki ponedjeljak

Večernja molitva na Veliki ponedjeljak

II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 45 (44). Kraljevska svadbena pjesma

Evo Zaručnika, iziđite mu u susret (Mt 25, 6).

Ant. 1. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja; vidjesmo ga i ne bijaše na njem ljupkosti.

I.

Iz srca mi naviru riječi divne: †
pjesmu svoju ja kralju pjevam, *
jezik mi je ko pisaljka hitra pisara.

Lijep si, najljepši od ljudskih sinova, †
po usnama ti se milina prosula, *
stoga te Bog blagoslovio dovijeka.

Pripaši mač uz bedra, junače, *
ogrni se sjajem i veličanstvom!
Zajaši i kreni za istinu, za blagost i pravdu, *
desnica ti tvoja gađa čudesno.
Strelice tvoje prodiru †
u srce kraljevih dušmana, *
narodi padaju pred tobom.

Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, *
i pravedno žezlo -
žezlo je tvoga kraljevstva!
Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, †
stoga Gospodin, Bog tvoj, tebe pomaza *
uljem radosti kao nikog od tvojih drugova.

Smirnom, alojem i kasijom mirišu ti haljine, *
iz dvorova bjelokosnih harfe te vesele.
Kraljevske ti kaeri idu u susret, *
zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja; vidjesmo ga i ne bijaše na njem ljupkosti.

II.

Ant. 2. Mnoštvo ću mu dati u baštinu, jer sam se ponudio na smrt.


»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni: *
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju, †
smjerno se pokloni njemu, *
jer je on gospodar tvoj.
Narod tirski dolazi s darovima, *
naklonost tvoju traže prvaci naroda.«

Sva lijepa korača kći kraljeva *
u haljinama zlatom vezenim.
U haljini od veza šarena kralju je dovode, *
pratnja su joj djevice, druge njezine.
S veseljem ih vode i s klicanjem, *
u kraljeve dvore ulaze.

Umjesto otaca imat ćeš sinove, *
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.
Iz koljena u koljeno naviještat će ime tvoje, *
hvalit će te narodi u vijeke vjekova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Mnoštvo ću mu dati u baštinu, jer sam se ponudio na smrt.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Ant. 3. Bog nas zamilova u Ljubljenome, u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje.

Blagoslovljen Bog i Otac *

Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošau
i razumijevanjem,

obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve - na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Bog nas zamilova u Ljubljenome, u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje.

KRATKO ČITANJE Rim 5, 8-9

Bog pokaza svoju ljubav prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe?

KRATKI OTPJEV

R. Klanjamo ti se, Kriste, * i blagoslivljamo te. Klanjamo.
O. Jer si svojim križem otkupio svijet. * I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših - *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem ae nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječji, da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.

PROŠNJE

Naš je Spasitelj uzašao u Jeruzalem da podnese muku i uđe u svoju slavu. Njemu se poniznom prošnjom utecimo:

Posveti narod koji si krvlju svojom otkupio.


Otkupitelju naš, daj nam pokorom potpunije prionuti uz tvoju muku
-da postignemo slavu uskrsnuća.

Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih,
-te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas ti sam jačiš.

Pogledaj na one koji zbog naše zloće posrću na putu; priskoči im u pomoć,
-a nas ispravi te nam pomozi da živimo u pravednosti i ljubavi.

Sama si sebe ponizio postavši poslušan sve do smrti, smrti na križu;
-daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.

Dostoj se svom slavnom tijelu suobličiti naše pokojne,
-a nama daj da jednom budemo s njima dionici tvoje slave.

Oče naš

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, u nejakosti svojoj već iznemažemo: daj da po muci tvoga Jedinorođenca odahnemo. Koji s tobom.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.