Večernji blagoslov

Večernji blagoslov

Milosrdni i dobri Bože,
u predvečerje ovoga dana
molim te blagoslov za sve ljude
koje sam danas susreo.

Kod nekih sam osjetio da im je u životu teško,
da se ne osjećaju blagoslovljeni.

Ti sada drži nad njima
svoju blagoslivljajuću ruku
i blagoslovi njihovu večer i njihovu noć.

Pošalji im snove
koji će ih ispuniti radošću i sigurnošću
da ih obavija tvoje svjetlo
i prožima tvoja ljubav.

Preobrazi spasonosnim snovima
njihove teškoće i tamu,
njihov strah i njihovu osamljenost.
Pokaži im da im ti sam govoriš u snu
i darivaš im upute za njihov život.

Na kraju ovoga dana molim te blagoslov
i za sve ono što sam danas započeo,
daj da riječi koje sam danas govorio
i odluke koje sam morao donijeti
donesu blagoslov meni
i ljudima oko mene.

Blagoslovi moj san
da bih se odmorio od tereta dana,
da bih u snu uronio
u tvoju spasonosnu nazočnost
i primio tvoje upute za slijedeći dan.

Želim dopustiti
da padnem u tvoje dobre ruke
i sve povjeriti tebi,
jer ti ćeš sve najbolje voditi.
Blagoslovi ovu večer i ovu noć,
ali i sve ljude koji se boje ove noći
i tame koja ih obavija.

Blagoslovi njihovu noć
da postane za njih ozdravljujuća i spasonosna noć,
noć u kojoj je tvoje svjetlo jače od svake tame.

Stoga, blagoslovi ovu večer i noć
koja se sada spušta na svijet
da svima donese blagoslov i mir.

Označeno u