Zahvalimo Bogu ovom molitvom što nam daruje našu Majku Mariju

Zahvaljujem ti Oče za Majku Mariju,u njoj si pokazao što nudiš svima nama.

Ona je zora novog svanuća, zvijezda prethodnica. Majka zaodjenuta u sunce. O Marijo Majko naša ti znaš sve naše jade i nevolje,ti bdiješ nad nama bez prestanka i nad cijelom Crkvom svojega Sina našega Gospodina Isusa Krista. Ti nam uvijek pomažeš u SVIM našim potrebama. Ti si Majko naše utočište za ovoga prolaznoga života. Majko ti si naša radost naša ljubav i zato veliko ti HVALA.

Označeno u