Doktorirao fra Mario Knezović

Fra Mario Knezović obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza i uloga komunikacijskih kanala u evangelizacijskome djelovanju Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini", stekavši akademski naslov doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti.

Fra Mario Knezović, član Hercegovačke franjevačke provincije, uspješno je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza i uloga komunikacijskih kanala u evangelizacijskome djelovanju Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini".

Rad je nastao pod mentorstvom prof. dr. Danijela Labaša s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Obrana je održana na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru u subotu 14. srpnja. Predsjednik povjerenstva ocjene i obrane rada je bio prof. dr. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Uz mentora treći član povjerenstva je bio komentor prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru. Obrana je bila uspješna, te je fra Mario Knezović postao doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana odnosi s javnošću.

Rad je podijeljen u četiri poglavlja: Kršćanstvo i Katolička Crkva u BiH, Evangelizacija i masovni mediji, Odnosi s javnošću i mediji, Rezultati istraživanja. Znanstveni rad je obrađen na tri načina: deskriptivni, empirijski i sintetički.

U deskriptivnome dijelu obrađeni su svi dosadašnji dokumenti Katoličke Crkve o sredstvima društvenoga komuniciranja. Temeljito su obrađeni komunikacijski kanali na razini sveopće Crkve, te oni na razini BiH.

Ti komunikacijski kanali - mediji su podijeljeni u nekoliko skupina: elektronički, tiskani, izložbeni, tranzitni, interpersonalni i novi mediji (Internet i društvene mreže). Kao temelj za istraživački rad obrađena je prošlost i sadašnjost Katolike Crkve u BiH.

U empirijskom dijelu je na temelju stratificiranoga uzorkovanja istraženo djelovanje Katoličke Crkve u BiH u širenju svoje poruke putem medija. Istraživanje je podijeljeno u tri dijela: župe, pastoralni djelatnici (svećenici) i službene institucije.

Znanstvenom metodom je istraženo kako komuniciraju župe u procesu evangelizacije i odnosima s javnošću. Župe su podijeljene u tri stratuma: do 1000 vjernika, od 1000 do 5000 vjernika i župe veće od 5000 vjernika.

Istraženo je i kako pastoralni djelatnici (svećenici) sudjeluju u medijskoj areni, kao i njihov angažman i bojazni na polju sredstava društvenog komuniciranja. Istraženo je i djelovanje i odnos službenih institucija s medijima.

U sintetičkome dijelu analizirani su rezultati istraživanja na temelju kojih su iznesene pastoralne smjernice i preporuke za djelovanje Katoličke Crkve na polju evangelizacije putem medija.

Povjerenstvo je istaknulo da je ovaj rad veliki doprinos znanosti, Katoličkoj Crkvi, ali i medijskoj sceni općenito, jer ne postoji ni jedna država na svijetu koja ima na ovakav sustavan i cjelokupan način istraženo i analizirano djelovanje Katoličke Crkve na polju medija u službi evangelizacije.

Na temelju rada mogu se praviti pastoralni planovi kako bi Radosna vijest došla putem novovjeke propovjedaonice (medija) do svakoga čovjeka.| IKA

Označeno u