Sadržaj s oznakom: Bazilika svetog Petra i Pavla u Rimu

Divne su bazilike nad grobovima apostolskih prvaka, bazilike od kojih zastaje dah, a svaki dolazak na njihov grob potvrda su i ispovijedanje naše vjere.

U Bazilici sv. Petra u Vatikanu u nazočnosti hrvatskih biskupa 12. studenoga otkrivena je hrvatska spomen-ploča.

Krš­ćanska tradicija, oslonjena na najstarija svjedo­čanstva, povezuje mučeničku smrt Petra i Pavla u Rimu. Petar je naglavačke raspet na križ, a Pavlu je odsječena glava. Ta čast pripala mu je kao rimskom građaninu.