Sadržaj s oznakom: Diplomacija

Poglavar Katoličke crkve papa Frane primio je u Vatikanu vjerodajnice iz ruku novoga libanonskog veleposlanika pri Svetoj Stolici Antonija Nasera Andaryja. Time je završena višemjesečna diplomatska kriza između jedine (u stanovitoj mjeri) katoličke države na Levantu i diplomacije Katoličke crkve.