Sadržaj s oznakom: Fra Ante Antića

Pet godina nakon što je tijelo fra Ante Antića ležalo na Mirogoju, na radost Antićevih poštovatelja, posmrtni ostaci sluge Božjega svečano su preneseni s Mirogoja u kriptu Majke Božje Lurdske 15. prosinca 1970. godine. O tome događaju iznesena su mnoga usmena i pismena svjedočanstva, kao i ona izrečena pred Dijecezanskim sudištem. Pod prisegom je pred članovima Sudišta svoj je iskaz dala i liječnica (neuropsihijatar) dr. Neda Hrčko.

Utorak, 31. listopada u 20 h. Crkva Presvetog Otkupitelja franjevačkog samostana o. fra Ante Antića.