Sadržaj s oznakom: Gospodine

Hvala ti, Gospodine, za još jedan dan proživljen tebi na slavu. Hvala za kruh koji si mi danas dao i za sve čime uzdržavam svoj život.

Objavljeno u Molitve | 17.8.2021.

Brani nas, Gospodine

Brani nas, Gospodine, dok bdijemo, čuvaj nas dok spavamo, da bdijemo s Kristom i počivamo u miru.

Gospodine,
između mnogih ljudi s kojima živim
našao si mi jednog prijatelja.

Hvala Ti, Gospodine, za još jedan dan.

Klanjam Ti se, Gospodine i Stvoritelju, sakrivenom u Presvetom Oltarskom Sakramentu.