Sadržaj s oznakom: Idolpoklonstvo

Objavljeno u Duhovni kutak | 25.1.2022.

Osloboditi se idola

Da bi se na putu djelotvornosti sakramenta krštenja napredovalo, treba se odreći od svega što stoji u životu ispred Boga.

Idolopoklonstvo nije samo neposlušnost Bogu, to je poklanjanje svog srca nečemu drugom pored i osim Boga.