Sadržaj s oznakom: Kanonsko pravo

Statut svetišta U najvećem broju slučajeva, posebno to ovisi o karakteru svetišta, samim odobrenjem svetišta od mjesnog ordinarija takvo svetište postaje javna pravna osoba u Crkvi (usp. kan. 115, § 2; 116, § 1 i 2).

U Starom zavjetu svetište bi bilo mjesto gdje je Bog prisutan, šator sastanka (Levitski zakonik 16,16) ili unutarnji dio u hramu koji je rezerviran kao tabernakul u Jeruzalemskom hramu ili Jeruzalemski hram kao građevina.