Sadržaj s oznakom: Majka Božja

Djevičanska Majko Božja, bezgrešna Marijo, tebi, našoj Gospi od Čudotvorne medaljice pri­kazujemo se i posvećujemo.

Objavljeno u Molitve | 26.8.2023.

Osobna posveta Majci Božjoj

Presveta Djevice i Majko Božja, ja ..........., premda sasvim nevrijedan da tebi služim, no ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju, te potaknut željom da ti služim, izabirem te danas, pred svojim anđelom čuvarom i pred cijelim Nebeskim Dvorom, za Gospodaricu, Zagovornicu i Majku svoju, te čvrsto odlučujem, da ću odsada uvijek tebi služiti i – koliko uzmognem - nastojati da ti svi vjerno služe.

Objavljeno u Molitve | 31.5.2023.

Majci Božjoj Kamenitih vrata

Presveta Bogorodice!

Na audijenciji, u sklopu pouka o kršćanskoj nadi, Sveti Otac je govorio o Mariji kao Majci nade.