Sadržaj s oznakom: Pedesetnica

Nedjelja Duhova jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina Crkve.

Nakon upisa u rimski kalendar obveznog spomendana Blažene Djevice Marije Majke Crkve koji svi moraju slaviti već ove godine u ponedjeljak nakon Duhova, Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, na čelu s prefektom kardinalom Robertom Sarahom, dala je sljedeće upute kako slaviti taj obavezan spomendan.

Tko otpočne jedan ozbiljan duhovni hod postaje svjestan da Duh Sveti u njemu djeluje. Duh Sveti surađujući sa slobodnim čovjekom potencira njegove sposobnosti za prijanjanje uz volju Božju i uvodi ga u puno zajedništvo s Njim, puštajući ga da prođe temeljne etape unutrašnjeg dozrijevanja.

U današnjim nam se čitanjima predstavljaju dvije novosti: u prvom čitanju Duh Sveti od učenika čini novi narod, a u evanđelju u učenicima stvara novo srce – istaknuo je papa Franjo na današnjoj misi na Trgu svetoga Petra povodom svetkovine Pedesetnice.