Sadržaj s oznakom: Pšenica

Običaj je kod katolika u jednom dijelu svijeta, tako i kod nas da se na Božić na stolu i drugdje po kući postave posude s iznicalom pšenicom.