Sadržaj s oznakom: Raspeće

Redovito se prije početka grkokatoličke liturgije priprema proskomidija tj. darovi kruha i vina.

U novom istraživanju o Torinskom platnu pronađena je krv