Sadržaj s oznakom: Razgovor

Jutarnji razgovor s Isusom

Umoran sam Isuse. Sve me opterećuje…

Ma koliko se činilo kako suvremena sredstva komunikacije omogućuju bolje sporazumijevanje među ljudima, to nije tako. U mnogim slučajevima oni nude lažnu komunikaciju.

Objavljeno u Meditacije | 20.7.2017.

Moj dan u razgovoru s Bogom

Jedan dan ima 24 sata, sat ima 60 minuta, što želi reći da 1440 minuta gradi jedan dan.