Sadržaj s oznakom: Sveti Andrija apostol

Objavljeno u Molitve | 30.11.2022.

Molitva svetom Andriji

O slavni sveti Andrija, ti si bio prvi koji je prepoznao i slijedio Jaganjca Božjega.

Objavljeno u Molitve | 30.11.2022.

Litanije svetom Andriji apostolu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!

Objavljeno u Svetac dana | 30.11.2018.

Sveti Andrija apostol

Iako se u Novom zavjetu sv. Andrija spominje svega osam puta, uloga tog ribara iz Betsaide u Galileji medu apostolima i svecima nije nimalo zanemariva.

Prvo jutro Zornice, hladnoća, mraz, pjesma, molitva, tisuće i jedna misao, osjećaj, želja, potreba, tuga, radost.